Scoreboard
 RHE
Nov
20
Phantoms 6 11 3
Gargoyles 4 8 1
 RHE
Nov
19
Gargoyles 4 12 2
Phantoms 3 5 2
 RHE
Nov
18
Phantoms 2 7 0
Gargoyles 1 10 1
 RHE
Nov
14
Gargoyles 4 10 1
Phantoms 6 12 0
 RHE
Nov
13
Phantoms 3 5 1
Gargoyles 7 10 0